Thứ hai, 18/11/2019 17:28 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 18/11/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 1152/QĐ-LHHVN ngày 11/11/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc giải thể Viện Địa lý sinh thái và Môi trường.

Viện Địa lý sinh thái và Môi trường được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số A-466 ngày 09/01/2006, cấp thay đổi ngày 24/02/2016.

Đề nghị Viện Địa lý sinh thái và Môi trường nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các quy định về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1131

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)