Thứ năm, 14/11/2019 17:03 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện công nghệ sản xuất máy tách màu phân loại gạo sử dụng công nghệ xử lý ảnh, mã số DA.CT-592.16.2017

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện công nghệ sản xuất máy tách màu phân loại gạo sử dụng công nghệ xử lý ảnh, mã số DA.CT-592.16.2017.

Thuộc:

- Chương trình:  Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592)

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ công nghệ chế tạo máy và công nghệ xử lý ảnh trong máy tách màu gạo;

- Sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa máy tách màu gạo ứng dụng công nghệ xử lý ảnh, năng suất 4,5 tấn/giờ;

- Thành lập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ từ kết quả của dự án.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. La Thanh Hải

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                12.316              triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:       4.100          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                              8.216           triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9 năm 2017

Kết thúc: Tháng 9 năm 2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

La Thanh Hải

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An

2

Lê Thanh Sơn

Thạc sĩ

Doanh nghiệp tư nhân Năm Nhã

3

Đỗ Hữu Hoàng

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ thực phẩm Tp.HCM

4

Trần Ngọc Đức

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-TP.HCM

5

Nguyễn Như Nam

Tiến sĩ

Công ty TNHH KHCN Môi Trường Quốc Việt

6

Đào Vĩnh Hưng

Thạc sĩ

Phân viện Cơ Điện và Công nghệ Sau Thu hoạch TP.HCM

(VIAEP)

7

Dương Văn Minh Triệu

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An

8

Thái Quốc Cường

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An

9

Phạm Thanh Phong

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An

10

Nguyễn Văn Vọng

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An

11

Phạm Hồng Oai

Kỹ sư

Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An

12

Lê Minh Kim

Kỹ sư

Chuyên gia độc lập

13

Nguyễn Trung Hiếu

Kỹ sư

Chuyên gia độc lập

 

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ

Thời gian: tháng 12 năm 2019

Địa điểm Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá và kết quả thực hiện nhiệm vụ: chi tiết tại Tệp đính kèm.


Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1351

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)