Thứ năm, 14/11/2019 11:20 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng" mã số KC.05.01/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng”

Mã số đề tài: KC.05.01/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): KH&CN KC.05/16-20     

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

-Làm chủ thiết kế, chế tạo 01 thiết bị chiếu xạ gamma dùng nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

-Chế tạo và đưa vào sử dụng được 01 thiết bị chiếu xạ gamma phục vụ nghiên cứu đột biến tạo giống cây trồng trong nông nghiệp.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nghiêm Xuân Khánh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đánh giá không phá hủy

5. Tổng kinh phí thực hiện:  4000 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  4000  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:     triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: 10/2016

Kết thúc: 9/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh
khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Nghiêm Xuân Khánh

Tiến sĩ

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

2

KS. Vũ Tiến Hà

Kỹ sư

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

3

KS. Đinh Chí Hưng

Kỹ sư

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

4

KS. Trần Đăng Mạnh

Kỹ sư

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

5

ThS. Nguyễn Đỗ Kiên

Thạc sĩ

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

6

KS. Nguyễn Đức Huyền

Kỹ sư

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

7

ThS. Nghiêm Xuân Long

Thạc sĩ

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

8

KS. Đặng Thanh Dũng

Kỹ sư

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

9

CN. Đỗ Minh Đức

Cử nhân

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

10

TS. Lê Đức Thảo

Tiến sĩ

Viện Di truyền nông nghiệp


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (Chi tiết Tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1063

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)