Thứ năm, 14/11/2019 09:48 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Giải trình tự và xây dựng hoàn chỉnh hệ gen người Việt Nam đầu tiên làm “trình tự tham chiếu” và bước đầu phân tích nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Giải trình tự và xây dựng hoàn chỉnh hệ gen người Việt Nam đầu tiên làm “trình tự tham chiếu” và bước đầu phân tích nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam.

Thuộc:

Chương trình: Đề tài độc lập cấp quốc gia

Mã số: ĐTĐL.CN-05/15

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Giải trình tự hoàn chỉnh hệ gen của các thành viên của một số gia đình (bố mẹ và con) để lựa chọn làm trình tự tham chiếu (reference sequence) sơ bộ đầu tiên của người Việt Nam phục vụ cho các nghiên cứu lâu dài về hệ gen người Việt Nam. Phân tích được đặc điểm đa hình cấu trúc phân tử (đa hình nucleotide đơn, SNPs) trên cơ sở giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể và một phần nhiễm sắc thể Y của một số dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam, qua đó xác định nguồn gốc các dân tộc, quan hệ chủng loại phát sinh và nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Giải trình tự toàn bộ hệ gen của một số gia đình (bố mẹ và con) để lựa chọn trình tự tham chiếu (reference sequence) sơ bộ của người Việt Nam.

- Giải trình tự toàn bộ hệ gen ty thể và nghiên cứu đa hình nucleotide đơn trên vùng không trao đổi chéo của nhiễm sắc thể Y của >300 cá thể thuộc 10 dân tộc của 5 nhóm ngôn ngữ sống tại Việt Nam qua đó xác định nguồn gốc các dân tộc, quan hệ phát sinh và nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam

Chi tiết được đăng tải tại đây.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1026

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)