Thứ năm, 14/11/2019 08:48 GMT+7

Thông báo về việc tạm đình chỉ hoạt động của 19 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được 19 Quyết định: Từ Quyết định số 1122/QĐ-LHHVN đến Quyết định số 1140/QĐ-LHHVN ngày 07/11/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Tạm đình chỉ hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc (Danh sách đính kèm).

Lý do tạm đình chỉ hoạt động: Vi phạm các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động kém hiệu quả, không đủ điều kiện hoạt động.

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động để giải quyết những tồn tại của đơn vị: 06 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 866

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)