Thứ tư, 13/11/2019 14:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu phát triển công nghệ thích ứng xử lý bùn hữu cơ thu khí sinh học phát điện", mã số NĐT.17.TW/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu phát triển công nghệ thích ứng xử lý bùn hữu cơ thu khí sinh học phát điện, mã số NĐT.17.TW/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 3.443,6300 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.443,6300 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019

4. Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trương Thị Hòa

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 12/2019.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1353

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)