Thứ năm, 07/11/2019 15:59 GMT+7

Danh sách các Tổ chức đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019

Danh sách các Tổ chức đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao từ ngày 01/01/2019 đến 31/10/2019:

STT

Tên công ty

Loại hình Giấy chứng nhận

Số GCN

Ngày cấp

1

Công ty TNHH Pavonine VINA

Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao

02/HDUD

17/01/2019

2

Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC

18/DNCNC

 

16/4/2019

3

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC

28/DNCNC

 

29/5/2019

4

Công TNHH Lập Phúc

Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC

39/DNCNC

 

15/7/2019

5

Công ty Cổ phần Thông minh MK

Giấy chứng nhận doanh nghiệp CNC

53/DNCNC

 

14/10/2019

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 2454

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)