Thứ sáu, 19/07/2019 19:56 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 (Quyết định số 1946/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2019)

Thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BKHCN nêu trên.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 14h00, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu ngày đến của Bưu điện Hà Nội).

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 2243

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)