Thứ sáu, 19/07/2019 19:55 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn nổ để chế tạo tấm vật liệu composite dạng lớp hợp kim nhôm-thép kích thước lớn phục vụ cho công nghiệp đóng tàu”, mã số: NĐT.20.RU/16

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàn nổ để chế tạo tấm vật liệu composite dạng lớp hợp kim nhôm-thép kích thước lớn phục vụ cho công nghiệp đóng tàu”, mã số: NĐT.20.RU/16. 

2. Kinh phí thực hiện: 6.900 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 6.900 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 10/2016 đến tháng 04/2019

4 Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Ngọc Hưng

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 07-08/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1852

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)