Thứ năm, 18/07/2019 18:32 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ Việt Nam" mã số KC.08.06/16-20

I. Thông tin chung:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ Việt Nam”, Mã số: KC.08.06/16-20 thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, Mã số: KC.08/16-20

2. Kinh phí thực hiện: 5.455 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.455 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2019

4 Tổ chức chủ trì: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Đức Cường

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 08/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 672

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)