Thứ bảy, 29/06/2019 16:24 GMT+7

Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 28/6/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng nhằm kiểm điểm lại những hoạt động công tác đảng trong 6 tháng đầu năm và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị

Đến dự Hội nghị có Đồng chí Chu Ngọc Anh, UVBCHTWĐ, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN; đại diện các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện cấp ủy của các Đảng bộ cơ sở; Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, các đồng chí làm công tác đảng vụ trong Đảng bộ Bộ.
 


Đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Tùng, Bí thư đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Bộ KH&CN đã tập trung tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020; tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý về KH&CN để phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai các hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ, phát triển thị trường KH&CN; tiếp tục triển khai Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xây dựng hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; đề xuất các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Trong bối cảnh đó, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn ngành KH&CN xác định rõ nhiệm vụ, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đưa KH&CN ngày càng có vai trò và đóng góp nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, trong những tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ tập trung vào việc triển khai các chương trình, kế hoạch dài hạn, lập và triển khai chương trình công tác năm 2019 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN cho biết: trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ KH&CN đã quán triệt tinh thần hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ, công tác phối hợp lãnh đạo của Đảng ủy Bộ KH&CN đã tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý và các văn bản pháp quy khác theo tiến độ được giao. Phối hợp triển khai các hoạt động KH&CN với các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm phục vụ tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Khuyến khích thực hiện các nhiệm vụ KH&CN gắn với doanh nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị các sản phẩm trọng điểm của quốc gia có tiềm năng xuất khẩu, giá trị kinh tế cao; tăng cường ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp, tập trung vào các mặt hàng nông nghiệp chủ lực xuất khẩu.
Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN; xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa và vận hành hiệu quả các cổng thông tin về KH&CN. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn đăng ký xác lập quyền và thực thi quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.
Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN, hợp tác theo chiều sâu với các đối tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, triển khai các hoạt động hợp tác để hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Thực hiện Chính phủ điện tử và đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính; đẩy mạnh truyền thông về KH&CN.
Trong công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả.
 


Đồng chí Chu Ngọc Anh, UVBCHTWĐ, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ KH&CN đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Đảng ủy Bộ KH&CN đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận,… phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí cũng cho rằng, để công tác đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, Đảng ủy Bộ KH&CN cần tăng cường phối hợp công tác giữa 3 văn phòng gồm Văn phòng Ban cán sự, Văn phòng Bộ và Văn phòng Đảng ủy; sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, cấp ủy trực thuộc; bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; làm tốt công tác phát triển đảng viên; Đảng ủy Bộ KH&CN cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng chi bộ, vai trò của người đứng đầu và lãnh đạo cấp ủy;…
Đặc biệt, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tại Hội nghị "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam" mới diễn ra tại Hà Nội ngày 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2019. Để triển khai tốt những nhiệm vụ trên Bộ trưởng đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2019 các cấp ủy Đảng cần phải tích cực vào cuộc để thực hiện các nhiệm vụ trên.
Bộ trưởng khẳng định, trong thời gian qua Bộ KH&CN đã tích cực triển khai Nghị quyết số 20 -NQ/TW (tháng 11/2012). Trong thời gian tới, Ban cán sự và các cấp ủy cần tích cực triển khai các nhiệm vụ để thực hiện tốt kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tại Hội nghị, Đảng bộ đã công bố quyết định và trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 10 tổ chức đảng và 35 đảng viên đạt danh hiệu tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2018; công bố Quyết định và trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho 07 đồng chí đã được danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ cũng công bố quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan TW và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên của Đảng bộ.Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 03 đảng viên của Đảng bộ
 


Thứ trưởng Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liềnThứ trưởng Trần Văn Tùng trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho các tổ chức Đảng

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 10551

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)