Thứ bảy, 04/05/2019 19:51 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu công nghệ và giải pháp kỹ thuật để xử lý các giếng khoan có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu phục vụ cấp nước sạch bền vững cho các vùng khan hiếm nước khu vực Nam Bộ”, Mã số: ĐT ĐL.CN-66/15

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu công nghệ và giải pháp kỹ thuật để xử lý các giếng khoan có hiệu suất thấp và mực nước động nằm sâu phục vụ cấp nước sạch bền vững cho các vùng khan hiếm nước khu vực Nam Bộ. Mã số: ĐT ĐL.CN-66/15

Thuộc:

- Chương trình (tên, mã số chương trình):  

- Khác (ghi cụ thể): Lĩnh vực KHCN – Độc lập cấp Quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được thực trạng và nguyên nhân suy thoái giếng khoan khai thác nước trong vùng nghiên cứu Nam Bộ;

- Đề xuất được giải pháp khoa học công nghệ phục hồi năng suất giếng khoan khai thác nước trong vùng nghiên cứu Nam Bộ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Lương Văn Thanh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.500 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   7.500  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Bắt đầu từ tháng 12/2015 đến hết tháng 05/2018 với tổng thời gian thực hiện 30 tháng (theo Hợp đồng đã ký kết tại số 65/15-ĐTĐL.CN-XHTN ngày 28/12/2018 giữa Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước).

- Thực tế thực hiện: từ tháng 12 năm 2015 đến hết tháng 12 năm 2018 (gia hạn thời gian thực hiện Đề tài tại Quyết định số 1429/QĐ-BKHCN ngày 28/05/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Lương Văn Thanh

Phó giáo sư – Tiến sỹ

Viện kỹ thuật Biển

2

TS. Phạm Văn Tùng

Tiến sỹ

Viện kỹ thuật Biển

3

Th.S. Nguyễn Trường Thọ

Thạc sỹ

Viện kỹ thuật Biển

4

Th.S. Nguyễn Thanh Tùng

Thạc sỹ

Viện kỹ thuật Biển

5

KS. Hà Thị Xuyến

Kỹ sư

Viện kỹ thuật Biển

6

Th.S Nguyễn Phương Thảo

Thạc sỹ

 

7

Th.S Đỗ Hồng Vinh

Thạc sỹ

Viện Bơm và TBTL

8

Th.S Đoàn Bình Minh

Thạc sỹ

Viện Bơm và TBTL

9

Th.S Phạm Văn Giắng

Thạc sỹ

Liên Đoàn QH và Điều tra TNN MN

10

TS. Ngô Đức Chân

Tiến sỹ

Liên Đoàn QH và Điều tra TNN MN


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 2844

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)