Thứ bảy, 04/05/2019 17:59 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: "Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2"; Mã số: TTKHCN.DA.10-2016

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên dự án: Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ sản xuất phân hữu cơ khoáng NTR1 và NTR2

- Mã số: TTKHCN.DA.10-2016

- Kinh phí: 4.100 triệu đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 1.686,000 triệu đồng

+ Từ nguồn tự có của tổ chức: 301,070 triệu đồng

+ Từ nguồn khác: 2.112,930 triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

+ Bắt đầu: tháng 12/2016

+ Kết thúc: tháng 11/2018

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Ngọc

- Các thành viên tham gia chính:

1. TS. Phạm Văn Ngọc

2. TS. Nguyễn Thế Huấn

3. TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh

4. TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

5. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

6. TS. Đặng Tố Nga

7. TS. Lưu Thị Xuyến

8. TS. Nguyễn Th. Mai Thảo

9. TS. Đặng Thị Hồng Phương

10. CN. Vũ Văn Dũng

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Tháng 05 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 39 Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).

- Nội dung báo cáo

 

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 1566

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)