Thứ năm, 02/05/2019 11:04 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu thiết lập mạng trạm quan trắc động đất và đánh giá động đất kích thích hồ chứa trên hệ thống bậc thang thủy điện Sông Đà”; Mã số: ĐTĐLCN.27/15

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Tiếng Việt Nam:“Nghiên cứu thiết lập mạng trạm quan trắc động đất và đánh giá động đất kích thích hồ chứa trên hệ thống bậc thang thủy điện Sông Đà”;

Tiếng Anh: “Establishing the seismological observation network for reservoir earthquake in Da River Ladder of Hydroelectric Dam”.

Mã số: ĐTĐLCN.27/15

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):Độc lập

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Thiết lập, vận hành được mạng trạm quan trắc động đất trên khu vực các hồ chứa hệ thống bậc thang thủy điện Sông Đà;

2. Đánh giá, theo dõi, dự báo động đất nhằm chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn vận hành các hồ chứa trên hệ thống bậc thang thủy điện Sông Đà;

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Văn Dũng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Vật lý địa cầu

5. Tổng kinh phí thực hiện: 10.850 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 10.850 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

- Bắt đầu: tháng 12 năm 2015

- Kết thúc: tháng 12 năm 2018

- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Cơ quan công tác

1

TS. Lê Văn Dũng

Nghiên cứu viên chính

Viện Vật lý địa cầu

2

TS. Cao Đình Trọng

Nghiên cứu viên

Viện Vật lý địa cầu

3

PGS.TS. Cao Đình Triều

Nghiên cứu viên Cao cấp

Viện Địa vật lý ứng dụng

4

TS. Lê Tử Sơn

Nghiên cứu viên chính

Viện Địa vật lý ứng dụng

5

TSKH. Lê Duy Bách

Nghiên cứu viên Cao cấp

Viện Địa vật lý ứng dụng

6

NCS. Đinh Quốc Văn

Kỹ sư chính

Viện Vật lý địa cầu

7

TS. Nguyễn Ánh Dương

Nghiên cứu viên

Viện Vật lý địa cầu

8

PGS.TS. Nguyễn Trung Minh

Nghiên cứu viên Cao cấp

Bảo tàng Thiên nhiên VN

9

TS. Phạm Nam Hưng

Nghiên cứu viên chính

Viện Vật lý địa cầu

10

NCS. Mai Xuân Bách

Nghiên cứu viên

Viện Vật lý địa cầu

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 2857

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)