Thứ ba, 29/01/2019 09:15 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương”, Mã số: ĐTĐL.CN-28/15

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương”, Mã số: ĐTĐL.CN-28/15

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 02 sản phẩm thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng và hoàn thiện 02 quy trình công nghệ:

  • Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương;
  • Quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen quy mô pilot.

+ Sản xuất thử nghiệm chế phẩm trung gian và thực phẩm chức năng dạng viên:

  • Chế phẩm giàu phytoestrogen đủ để sản xuất viên nang và viên nén thử nghiệm;
  • 100.000 viên nén, 100.000 viên nang thực phẩm chức năng hàm lượng 20-25mg phytoestrogen/viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Đăng ký và công bố chất lượng 02 sản phẩm thực phẩm chức năng giàu phytoestrogen dạng viên nang và viên nén tại Cục An toàn vệ sinh Thực phẩm, Bộ Y tế.

3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án: PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên

4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

Tổng số kinh phí thực hiện: 4.235 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 4.235 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện đề tài:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ 12/2015 đến 11/2018

- Thực tế thực hiện: Từ 12/2015 đến 11/2018

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh

Tên cá nhân đã tham gia thực hiện

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên

 

PGS.TS. Đỗ Thị Hoa Viên

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

2

PGS.TS. Nguyễn Lan Hương

PGS.TS. Nguyễn Lan Hương

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

3

PGS.TS. Hồ Phú Hà

PGS.TS. Hồ Phú Hà

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

4

PGS.TS. Lê Nguyên Đương

PGS.TS. Lê Nguyên Đương

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

5

TS. Vũ Hồng Sơn

 

TS. Vũ Hồng Sơn

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

6

ThS. Lê Lan Chi

ThS. Lê Lan Chi

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

7

KS. Phạm Thị Quỳnh

KS. Phạm Thị Quỳnh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

8

TS. Trần Minh Ngọc

TS. Trần Minh Ngọc

Viện Dược liệu TW

9

ThS. Lê Hồng Dũng

ThS. Lê Hồng Dũng

Viện Dinh dưỡng QG

10

ThS. Nguyễn Trọng Thơm

ThS. Nguyễn Trọng Thơm

Cty CP CNTP Vinanusoy

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (Chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1782

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)