Thứ hai, 28/01/2019 16:31 GMT+7

Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị, chính trị xã hội;

- Các Đại học quốc gia;

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 12555/VPCP-KTTH ngày 26/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các  cơ quan báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN thuộc quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. Nội dung báo cáo chi tiết theo Đề cương và Biểu mẫu kèm theo Công văn này.

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị Quý cơ quan gửi file báo cáo vào địa chỉ nthien@most.gov.vn của chị Nguyễn Thị Thúy Hiền, số điện thoại liên hệ: 02435560632.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 123/BKHCN-TCCB ngày 15/1/2019 (.pdf)

- Công văn, Đề cương báo cáo và Biểu mẫu báo cáo (.doc)

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 3980

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)