Thứ ba, 29/01/2019 09:04 GMT+7

Báo cáo Kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Đánh giá nguồn gen vi khuẩn lactic bản địa định hướng ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi”

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Đánh giá nguồn gen vi khuẩn lactic bản địa định hướng ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi

Thuộc:

- Chương trình: Quỹ gen   

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu lâu dài:

Xác định được ít nhất 15 chủng LAB bản địa (gồm 5 chủng kỵ khí và 10 chủng vi hiếu khí) có khả năng ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi

Mục tiêu cụ thể:

- Cơ sở dữ liệu nguồn gen của 50 chủng vi khuẩn lactic

- Lý lịch chi tiết của ít nhất 15 chủng LAB (10 chủng hiếu khí và 5 chủng kỵ khí) có tính ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm và thức ăn chăn nuôi bao gồm cả các đặc tính sinh học như probiotic, biofilm, bacteriocin…

- Có ít nhất 2 chủng LAB được ứng dụng vào sản xuất

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quỳnh Uyển

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đại học Quốc Gia Hà Nội, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học

5. Tổng kinh phí thực hiện:  5100 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5100 triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 12 năm 2015

Kết thúc: tháng 11 năm 2018

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

 

TT

 Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

 

1

Nguyễn Quỳnh Uyển

TS

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, ĐHQG Hà Nội

2

Phan Thị Hà

ThS

nt

3

Đinh Thúy Hằng

TS

nt

4

Trịnh Thành Trung

TS

nt

5

Nguyễn Huỳnh Minh Quyên

TS

nt

6

Hoàng Văn Thái

ThS

nt

7

Nguyễn Hồng Minh

TS

nt

8

Nguyễn Thị Hiếu Thu

ThS

nt

9

Hoàng Thu Hà

CN

nt

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm)

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành Kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1562

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)