Thứ tư, 23/01/2019 10:53 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật vùng đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nhằm tìm kiếm các gene, enzyme mới có khả năng phân hủy dioxin”, Mã số: ĐTĐLCN.13/14

a) Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: “Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật vùng đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin nhằm tìm kiếm các gene, enzyme mới có khả năng phân hủy dioxin”.

- Mã số: ĐTĐLCN.13/14

- Kinh phí: 4.600  triệu đồng

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2017. Được gia hạn 12 tháng, từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018. QĐ gia hạn số 21762/QĐ-BKHCN ngày 03/07/2017 và 2297/QĐ-BKHCN ngày 16/08/2018).

- Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CNVN

- Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Đặng Thị Cẩm Hà 

- Các thành viên tham gia chính:

1. PGS TS Đặng Thị Cẩm Hà - Viện Công nghệ sinh học

2. NCS Phạm Quang Huy - Viện Công nghệ sinh học

3. NCS Đào Thị Ngọc Ánh - Viện Công nghệ sinh học

4. NCS Phạm Ngọc Long - Viện Công nghệ sinh học

5. NCS Nguyễn Thị Lan Anh - Viện Công nghệ sinh học

6. ThS Nguyễn Văn Huynh - Viện Công nghệ sinh học

7. ThS Lê Việt Hưng - Viện Công nghệ sinh học

8. ThS Trần Thị Thu Hiền - Viện Công nghệ sinh học

9. TS Phùng Khắc Huy Chú - Bộ tư lệnh Hóa Học

10. TS Đinh Thị Thu Hằng - Học viện KH&CN

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 2 năm 2019, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file kèm theo)

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1377

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)