Thứ hai, 21/01/2019 11:00 GMT+7

Bình Phước: Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018

Ngày 17/01/2019, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ KH&CN) Lê Minh Khánh; các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN. Ông Hà Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở KH&CN, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 có khởi sắc và đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, Sở KH&CN đã tham mưu tổ chức thành công các hội thảo khoa học, có sức ảnh hưởng lớn đến ngành KH&CN của tỉnh, như: Hội thảo “Bình Phước - Những tiền đề cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”; Hội thảo khoa học về “Giải pháp phát triển ngành điều gắn với quản lý chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước”, “Phát triển hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; phối hợp với Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp liên kết hoạt động KH&CN vùng Đông Nam Bộ”. Đặc biệt, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, trong năm 2018, Sở đã phối hợp với các viện, trường, sở, ngành và các đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục thực hiện 18 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh từ các năm trước chuyển sang; triển khai mới 1 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; chuẩn bị triển khai 8 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời tham mưu tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định 8 danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho năm 2019.

 

Ông Lê Minh Khánh – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Về công tác quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ công nghệ; hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước và trình UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định quy định hỗ trợ trên. Tham gia giám sát, thực hiện Chương trình điều tra, đánh giá trình độ công nghệ ngành chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tham gia họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án sản xuất hàng may mặc, in thêu; sản xuất và nhuộm vải; sản xuất chất đốt từ mùn cưa và bột gỗ để xuất khẩu; chế biến hạt điều, dầu vỏ hạt điều và các chế phẩm từ dầu vỏ hạt điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điểm nổi bật trong công tác quản lý đối với lĩnh vực an toàn bức xạ - hạt nhân trên địa bàn tỉnh trong năm qua là Sở KH&CN đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân và đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh năm 2018.Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN đã tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh năm 2018

 

Về hoạt động sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và đơn vị chủ trì dự án "Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam" xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý Hạt điều Bình Phước và tổ chức thành công Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều do Cục Sở hữu trí tuệ cấp; tư vấn, hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước cho 4 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hạt điều trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường và mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp cho việc xét công nhận sáng kiến các cấp dần đi vào thực chất và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm 2018, Sở KH&CN đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và tổ chức 6 kỳ họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh, xem xét thông qua 260 sáng kiến và công nhận 100 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh và toàn quốc; chủ trì xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quy định mới về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thanh tra KH&CN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo tính chính xác, thống nhất, ổn định và nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm, hàng hoá chủ yếu của địa phương.

Tại Hội nghị, đã nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bình Phước đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Liên hiệp hội và Sở KH&CN. Chia sẻ về công tác phối hợp với Sở KH&CN, bà Lê Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn mong muốn trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ phối hợp để đề xuất, nghiên cứu đưa ra giải pháp phòng trừ, sâu, bệnh đối với cây điều, cây tiêu để tăng năng suất, chất lượng, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao.

Theo TS. Phạm Quang Khánh, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước, nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao và ngành KH&CN cũng đã tập trung nghiên cứu, triển khai nhiều đề tài, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp là bước đi đúng hướng. Tuy nhiên, để sản xuất nông nghiệp bền vững thì các cấp, các ngành cần có sự điều tra, đánh giá về chất lượng đất, xây dựng bản đồ về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp. Để có biện pháp cải tạo đất phải thiết kế cơ cấu cây trồng phù hợp với từng loại đất, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên đất, tài nguyên rừng cho thế hệ mai sau.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Cục Công tác phía Nam, Phó Cục trưởng Lê Minh Khánh biểu dương những thành tựu mà ngành KH&CN Bình Phước đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Mặc dù kết quả còn khiêm tốn nhưng với phương hướng hoạt động mà Sở đã đề ra cho năm 2019, Phó Cục trưởng tin rằng Sở KH&CN Bình Phước sẽ đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, ông Hà Anh Dũng thay mặt tập thể Sở KH&CN đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp thiết thực của lãnh đạo Cục Công tác phía Nam, các nhà khoa học, các nhà quản lý và đại diện một tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh để giúp cho hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới được tốt hơn, phục vụ hiệu quả cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Sở KH&CN Bình Phước đã thông báo về việc đồng chí Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở KH&CN nghỉ hưu theo chế độ.
 


Ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Minh Quang - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở KH&CN đại diện Ban Lãnh đạo Sở tặng hoa và ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Châu đối với ngành KH&CN Bình Phước trong những năm qua

Nguồn: Sở KH&CN Bình Phước

Lượt xem: 1938

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)