Thứ ba, 04/12/2018 15:54 GMT+7

Thông báo về tạm đình chỉ hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được các Quyết định số: 1077/QĐ-LHHVN, 1078/QĐ-LHHVN, 1079/QĐ-LHHVN, 1080/QĐ-LHHVN, 1081/QĐ-LHHVN, 1087/QĐ-LHHVN, 1088/QĐ-LHHVN, 1089/QĐ-LHHVN, 1090/QĐ-LHHVN, 1091/QĐ-LHHVN, 1092/QĐ-LHHVN, 1093/QĐ-LHHVN, 1094/QĐ-LHHVN, 1095/QĐ-LHHVN, 1096/QĐ-LHHVN ngày 22/10/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Tạm đình chỉ hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, bao gồm:

 • Trung tâm hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng, GCN số: A-301, cấp lần cuối ngày: 01/12/2009.
 • Viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực, GCN số: A-333, cấp lần cuối ngày: 26/4/2010.
 • Trung tâm Khoa học công nghệ Rau Hoa Quả, GCN số: A-409, cấp ngày: 28/1/2014.
 • Viện Nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, GCN số: A-446, cấp ngày: 07/11/2005.
 • Viện nghiên cứu và phát triển Tin học ứng dụng, GCN số: A-474, cấp ngày: 19/01/2006.
 • Trung tâm Giám định sở hữu trí tuệ,  GCN số: A-791, cấp ngày: 24/12/2008.
 • Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó biến đổi khí hậu, GCN số: A-792, cấp ngày: 30/12/2008.
 • Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Trẻ em, GCN số: A-798, cấp ngày: 15/01/2009.
 • Trung tâm chăm sóc sức khỏe – phục hồi chức năng , GCN số: A-806, cấp ngày: 02/12/2009.
 • Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng, GCN số: A-839, cấp ngày: 16/6/2009.
 • Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học, GCN số: A-903, cấp ngày 12/4/2010.
 • Trung tâm Truyền thông phát triển nông thôn, GCN số: A-912, cấp lần cuối ngày 15/7/2010.
 • Trung tâm Phát triển mô hình cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS, GCN số: A-1056, cấp ngày 10/10/2012.
 • Trung tâm Tin học ứng dụng, GCN số: A-1076, cấp ngày: 16/01/2013.
 • Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ môi trường và biến đổi khí hậu, GCN số A-1208, cấp ngày 27/8/2014.

Lý do tạm đình chỉ hoạt động: Vi phạm các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động kém hiệu quả, không đủ điều kiện hoạt động.

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động để giải quyết những tồn tại của đơn vị: 06 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1611

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)