Thứ hai, 03/12/2018 14:34 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 11 năm 2018

STT

Tên tổ chức

Số GCN

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Trung tâm Tư vấn, dịch vụ khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

A-681

 

x

 

2

Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam

A-1991

x

 

 

3

Viện Cổ vật và bảo tồn di sản Việt Nam

A-1993

x

 

 

4

Viện Nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ khoa học sức khỏe tuệ tĩnh

A-1994

x

 

 

5

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục KidsTime

A-1992

x

 

 

6

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đức Chỉnh

A-1935

 

x

 

7

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục Sao Việt

A-1996

x

 

 

8

Trung tâm nâng cao sức khỏe cộng đồng

A-593

 

x

 

9

Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam

A-1997

x

 

 

10

Viện Chăn nuôi

A-1995

x

 

 

11

Viện Môi trường và phát triển bền vững

A-562

 

x

 

12

Văn phòng Đại diện tại HN - Tổ chức CIRAD, Pháp

01/GP-BKHCN

 

 

Gia hạn giấy phép

13

Trung tâm nghiên cứu điện tử - viễn thông

A-590

 

x

 

14

Trung tâm Hợp tác nghiên cứu lao và bệnh phổi Việt Nam

A-1968

x

 

 

15

Học viện Kỹ thuật quân sự

A-1293

 

x

 

16

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Kinh Bắc

A-1999

x

 

 

17

Trung tâm Thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn

A-805

 

x

 

18

Viện Nghiên cứu tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa xây dựng

A-1998

x

 

 

19

Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

A-2000

X

 

 

20

Viện nghiên cứu hợp tác phát triển Việt Lào và tiểu vùng Mê Koong

A-1654

 

x

 

21

Trung tâm Phân tích và môi trường

A-217

 

x

 

22

Trung tâm bảo tồn di tích và di sản kiến trúc

A-1219

 

x

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1312

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)