Thứ sáu, 30/11/2018 10:33 GMT+7

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 3649/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3525/QĐ-BKHCN ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 3819/BKHCN-TCCB
- Quyết định số 3649/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2018
- Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3649/QĐ-BKHCN
- Phụ lục

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 3738

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)