Thứ năm, 29/11/2018 10:45 GMT+7

Về việc báo cáo, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và góp ý dự thảo kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

                                       Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

          Triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Quý đơn vị:

1. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được giao năm 2018 ( Nội dung của báo cáo đề nghị bám sát các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 3732/QĐ-BKHCN ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đối với những đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ, ngoài việc báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, đề nghị tập trung báo cáo, chấm điểm về những nội dung nêu tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn này.

2. Góp ý đối với dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 (được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Văn bản của Quý đơn vị (gồm cả file điện tử) đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 06/12/2018 để tổng hợp, trình Bộ trưởng.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Đồng chí Đỗ Văn Cương, Số ĐT 0984321321, email dvcuong@most.gov.vn.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.
 

Tệp đính kèm:

- Công văn số 416 /TCCB ngày 28  tháng 11  năm 2018

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ KH&CN

- Dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2019 của Bộ KH&CN

- Phụ lục

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 3500

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)