Thứ năm, 29/11/2018 08:17 GMT+7

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện trong kế hoạch năm 2019 (theo Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2018)

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019 cho nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong canh tác bảo quản, chế biến hành tím (Allium ascalonum) tại tỉnh Sóc Trăng.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 28/01/2019.


Tệp đính kèm:

Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN (.doc)

Phụ lục Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN (.doc)

Quyết định số 3643/QĐ-BKHCN (.pdf)

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 1447

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)