Thứ ba, 27/11/2018 14:30 GMT+7

Thông báo về tạm đình chỉ hoạt động của 05 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 25/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được 05 Quyết định số: 1082/QĐ-LHHVN, 1083/QĐ-LHHVN, 1084/QĐ-LHHVN, 1085/QĐ-LHHVN, 1086/QĐ-LHHVN ngày 22/10/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Tạm đình chỉ hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, bao gồm:

- Trung tâm Công nghệ thực phẩm và công nghiệp môi trường, GCN số: A-610, cấp lần cuối ngày 24/5/2007.

- Trung tâm Tư vấn Tài chính và Đào tạo về quản lý, GCN số: A-622, cấp lần cuối ngày 20/8/2009.

- Trung tâm Phát triển sáng tạo, GCN số: A-648, cấp ngày 17/7/2008.

- Viện Nghiên cứu xã hội, GCN số: A-713, cấp ngày: 04/7/2008.

- Viện Nghiên cứu và đào tạo nguồn ngân lực, GCN số A-779, cấp ngày 21/11/2008.

Lý do tạm đình chỉ hoạt động: Vi phạm các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam, hoạt động kém hiệu quả, không đủ điều kiện hoạt động.

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động để giải quyết những tồn tại của đơn vị: 06 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1843

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)