Thứ ba, 27/11/2018 16:02 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế, Mã số: CNC.08.DAPT/15

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế

Mã số: CNC.08.DAPT/15

Thuộc Chương trình  (tên, mã số chương trình):  Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Đầu tư nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị theo nguyên lý mới để sản xuất cấu kiện thép nhẹ cho nhà tiền chế trên cơ sở công nghệ CAD/CAM và sản xuất linh hoạt (FMS) nhằm cung cấp cho khách hàng trong nước và trên thị trường quốc tế giải pháp trọn bộ để đáp ứng nhanh chóng đơn đặt hàng.

Xây dựng nội lực và thương hiệu công ty nhằm vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, giảm chi phí sản xuất.

- Chế tạo và đưa vào hoạt động ổn định ít nhất 02 máy của dây chuyền mỗi loại bao gồm: 02 máy sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế cho dây chuyền nhà công nghiệp và 02 máy sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế cho dây chuyền nhà dân dụng tại một số đơn vị sản xuất.  

Sản phẩm của dự án là sản phẩm mới trong nước, đạt trình độ tiên tiến của khuvực và thế giới.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KIỀU HUỲNH SƠN

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: CÔNG TY TNHH MÁY VÀ SẢN PHẨM THÉP VIỆT

5. Tổng kinh phí thực hiện: 40.536 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 11.335 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 29.201 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 11/2015

Kết thúc: Tháng 11/2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 11/2018.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Kiều Huỳnh Sơn

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

2

Võ Thanh Hải

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

3

Nguyễn Hữu Phúc

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

4

Nguyễn Đặng Tấn Tài

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

5

Huỳnh Thanh Hằng

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

6

Nguyễn Thúy Kiều

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

7

Lê Xuân Thành

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

8

Nguyễn Minh Dũng

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

9

Nguyễn Minh Duy

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

10

Nguyễn Thanh Hùng

Kỹ sư

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

11

Nguyễn Quốc Trung

Chuyên viên

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

12

Lê Duy Thạc

Tiến sỹ

Viện Cơ học – Tin học ứng dụng

13

Bùi Hữu Phú

Tiến sỹ

Viện Cơ học – Tin học ứng dụng

 

14

 

Nguyễn Thái Hoàng

Kiến trúc sư

Công ty Tư vấn - Thiết Kế - Xây dựng Không Gian Sống

15

Nguyễn Minh Hà

Tiến sỹ

Công ty TNHH Phần mềm Nam Việt

 

16

 

Huỳnh Kim Tước

Thạc sỹ

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng - Sở Khoa học công nghệ - Môi trường TP. HCM

17

Phạm Ngọc Tuấn

Tiến sỹ

ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP. HCM

18

Nguyễn Tính

Thạc sỹ

Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

19

Phạm Quang Đăng

Tiến sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

20

Đào Phương Nam

Thạc sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

21

Nguyễn Đức Dương

Thạc sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

22

Bùi Quang Đăng

Thạc sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

23

Nguyễn Hoàng Nam

Tiến sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

24

Nguyễn Huy Phương

Tiến sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

25

Vũ Thụy Nguyên

Kỹ sư

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

26

Đào Quý Thịnh

Thạc sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

27

Nguyễn Tùng Lâm

Thạc sỹ

Viện Điện ĐH Bách khoa Hà Nội

 

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:

Thời gian: Tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại file đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1164

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)