Thứ hai, 26/11/2018 09:48 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tàng thiên nhiên – văn hoá mở tại khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An”, Mã số: ĐTĐLXH.19/15

a. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tàng thiên nhiên – văn hoá mở tại khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An. Mã số: ĐTĐLXH.19/15.

- Kinh phí: 7.560 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018

- Tổ chức chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thiên Tạo

- Các thành viên tham gia chính:

1. TS. Nguyễn Thiên Tạo

2. ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

3. PGS.TS. Lưu Đàm Cư

4. TS. Vũ Văn Liên

5. PGS.TS. Nguyễn Trung Minh

6. PGS.TS. Trần Văn Ý

7. TS. Phan Kế Long

8. TS. Phạm Văn Dương

9. PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

10. ThS. Nguyễn Tư Lệnh

b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12, năm 2018, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

c. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong tệp đính kèm).

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1448

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)