Thứ tư, 21/11/2018 10:27 GMT+7

Thông báo giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày 20/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 1180/QĐ-LHHVN ngày 15/11/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc Giải thể Liên hiệp Khoa học Địa chất Môi trường và Công nghệ khoáng do ông Ngô Thế Thái làm Giám đốc, trụ sở chính tại Số Số 70, Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Q. 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hiệp Khoa học Địa chất Môi trường và Công nghệ khoáng được thành lập theo Quyết định số 704/TC-LHH ngày 26/10/1994 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Liên hiệp đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-937 ngày 14/10/2010.

Đề nghị Liên hiệp nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận số A-937 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức liên quan được biết.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1737

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)