Thứ ba, 20/11/2018 15:06 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ chế tạo masterbatch làm tăng tính năng của một số loại nhựa”, mã số KC.02.01/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 11.220 triệu đồng (từ ngân sách SNKH);

Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2016 đến tháng 08/2018;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện nghiên cứu và phát triển vật liệu mới.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Nguyễn Phi Trung.

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

 

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Phi Trung

TS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

2

Trần Vũ Thắng

TS

Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

3

Hoàng Tuấn Hưng

TS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

4

Nguyễn Thanh Tùng

TS

Viện Hoá học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

5

Đặng Văn Cử

ThS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

6

Nguyễn Thu Hương

ThS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

7

Nguyễn Liên Phương

ThS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

8

Trương Thế Quý

KS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

9

Lê Văn Đức

KS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

10

Lưu Thị Xuyến

ThS

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu mới

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2018, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết tại tệp đính kèm)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1573

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)