Thứ ba, 20/11/2018 15:09 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia:“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao”, mã số: KC 05.02/16-20

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo động cơ điện tiết kiệm năng lượng sử dụng vật liệu có mật độ từ cảm cao, Thuộc Chương trình Nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng, Mã số: KC 05.02/16-20.

Tổng kinh phí thực hiện: 4.950 triệu đồng, trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.950 triệu đồng, kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 03/10/2016, Kết thúc: 30/09/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Minh Định

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Bùi Minh Định

Chủ nhiệm đề tài

Viện Điện

2

TS. Đặng Quốc Vương

Thư ký

3

TS. Phạm Hùng Phi

Thành viên

4

TS. Trần Tuấn Vũ

Thành viên

5

NCS. Lê Anh Tuấn

Thành viên

6

TS. Bùi Đức Hùng

Thành viên

7

PGS. TS. Phạm Văn Bình

Thành viên

8

TS. Nguyễn Vũ Thanh

Thành viên

9

ThS. Phạm Minh Tú

Thành viên

10

ThS. Đinh Hải Lĩnh

Thành viên

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: 9h ngày 30 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Phòng 205- Bộ KHCN, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (Chi tiết tại Tệp đính kèm)

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 1558

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)