Thứ sáu, 16/11/2018 17:22 GMT+7

Về việc góp ý các dự thảo Quyết định và Quy chế Tổ chức quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi:     Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ngày 06/7/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế các Quyết định số 2973/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 3483/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.

Các dự thảo Quyết định và Quy chế được đăng tải tại tệp đính kèm. Trung tâm Công nghệ thông tin kính đề nghị Quý đơn vị rà soát và góp ý để hoàn thiện các dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

Công văn góp ý của Quý đơn vị xin gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 28/11/2018; đồng thời xin gửi bản mềm tới địa chỉ thư điện tử: bbt@most.gov.vn để tổng hợp, báo cáo. Quá thời hạn này, Trung tâm Công nghệ thông tin xin được hiểu là Quý đơn vị hoàn toàn đồng ý với các dự thảo nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm:

- Dự thảo Quyết định

- Dự thảo Quy chế

- Công văn số 329/CV-TTCNTT ngày 16/11/2018

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 2143

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)