Thứ ba, 13/11/2018 21:38 GMT+7

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Hội nghị khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 - 2018 tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch công tác 2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ và Hội nghị khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018 tại Hà Nội.

Thời gian:     Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Địa điểm:      Hà Nội

Chương trình cụ thể như sau:

Buổi sáng: Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ

Để đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn, trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tại link: https://goo.gl/hYza4Z.
 

Thời gian

Nội dung

08:30 – 08:40

Khai mạc Hội nghị

08:40 – 09:00

Thông tin chung về hoạt động của Quỹ. Thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ

Một số kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2017

09:00 – 09:15

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tài trợ và triển khai chương trình Nghiên cứu cơ bản

09:15 – 09:30

Giới thiệu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín lĩnh vực KHXH&NV ban hành năm 2017
(Theo Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017)

09:30 – 09:45

Giới thiệu chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
(Theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014)

09:45 - 10:00

Nghỉ giải lao

10:00 - 11:30

Trao đổi, thảo luận

11:30

Bế mạc Hội nghị

 

 

Buổi chiều: Hội nghị khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 - 2018

Để đăng ký tham dự Hội nghị khoa học, trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký qua link: https://goo.gl/Q54EN6.
 

Thời gian

Nội dung

14:00 - 14:15

Khai mạc Hội nghị

14:15 - 14:30

Tổng quan về chính sách, phương thức tài trợ, tác động của các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

Phiên 1
14:15 – 14:45

Chính sách tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

14:15 – 14:25

Công bố quốc tế và khuyến khích hội nhập quốc tế trong các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

14:25 – 14:35

Phương thức đánh giá, xem xét tài trợ của HĐKH

14:35 – 14:45

Kết quả thực hiện các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

14:45 – 15:15

Trao đổi - thảo luận

15:15 – 15:30

Nghỉ giải lao

Phiên 2
15:30 – 16:00

Đánh giá tác động của chương trình NCCB vào nguồn lực khoa học công nghệ của các tổ chức KHCN

15:30 – 15:50

Chủ nhiệm đề tài

15:50 – 16:10

Nhà khoa học trẻ

16:10 – 16:30

Đại diện Tổ chức chủ trì

16:30 - 17:00

Trao đổi – Thảo luận

17:00

Kết luận Hội nghị

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Vũ Quỳnh Trang – Phòng Kế hoạch – Tổng  hợp.

Số điện thoại: (024) 3936 7750 – Số máy lẻ: 505

Nguồn: Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1273

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)