Thứ sáu, 09/11/2018 14:46 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai”

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

  • Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn tại Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai
  • Mã số: ĐTĐL.XH.10/15
  • Kinh phí: 5.920 triệu đồng
  • Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 9 năm 2018
  • Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Lâm Đồng
  • Các thành viên tham gia chính:

1. TS. Trần Lâm Đồng

2. TS. Nguyễn Thị Thuỳ

3. Th.S. Phạm Quang Tuyến

4. Th.S. Ninh Việt Khương

5. Th.S. Phùng Đình Trung

6. Th.S. Nguyễn Thị Thu Phương

7. Th.S. Hoàng Thanh Sơn

8. Th.S. Trịnh Ngọc Bon

9. Th.S. Đỗ Thị Thanh Hà

10. Th.S. Nguyễn Huy Hoàng

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11, năm 2018, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại tệp đính kèm).

 

Nguồn: Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên

Lượt xem: 1382

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)