Thứ sáu, 09/11/2018 20:00 GMT+7

Thông báo về việc giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 07/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 47/QĐ-HLNVN ngày 19/10/2018 của Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam về việc Giải thể Trung tâm Tư vấn và Phát triển môi trường lâm nghiệp.

Trung tâm Tư vấn và Phát triển môi trường lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-TWH ngày 02/5/2003 của Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam. Trung tâm cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-102 ngày đăng ký cuối cùng ngày 27/9/2010.

Lý do giải thể: hoạt động không hiệu quả.

Đề nghị Trung tâm Tư vấn và Phát triển môi trường lâm nghiệp nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận số A-102 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp thực hiện đúng quy định về giải thể tại Điều 16 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ và các quy định khác của Nhà nước.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1306

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)