Thứ sáu, 24/08/2018 10:18 GMT+7

Tổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 23/8/2018, tại Hà Nội, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Tổ phó Tổ công tác, gồm: đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Đón tiếp và làm việc với Tổ công tác có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Trần Văn Tùng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng; và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

Tại buổi làm việc, Bộ KH&CN đã báo cáo Tổ công tác về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình triển khai, kết quả đạt được, những hạn chế trong việc thực hiện việc chấp hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương  hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ KH&CN đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều quy định nội bộ trong quá trình giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao; ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Năm 2017, Bộ KH&CN có kết quả cải cách hành chính nằm trong danh sách 12 Bộ thuộc nhóm thứ nhất - nhóm đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%. Đối với kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau Bộ Tài chính. Trong những năm qua, Bộ KH&CN luôn hoàn thành 100% việc trình các đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN được giao 10 đề án. Tính đến ngày 31/7/2018, Bộ KH&CN đã trình 6 đề án (trong đó có 5 đề án đúng tiến độ, 1 đề án sớm hơn tiến độ 5 tháng; đã được Chính phủ ban hành 1 đề án); còn 4 đề án sẽ trình từ nay đến cuối năm. Cũng tính đến ngày 31/7/2018, Bộ KH&CN được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 219 nhiệm vụ, Bộ đã hoàn thành 51 nhiệm vụ trong đó có 35 nhiệm vụ đúng hạn và đang thực hiện 168 nhiệm vụ (đều trong hạn).

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, thu gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, Bộ đã giảm 5 đầu mối trực thuộc Bộ, giảm 4 Phòng trong Vụ, giảm 10 phòng và 11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Số lượng các đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị Bộ KH&CN xử lý và giải quyết đạt tỷ lệ cao (đơn đã xử lý đạt 93,75% và đơn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng được giải quyết đạt tỷ lệ 85%); hầu hết đơn thư được giải quyết dứt điểm, không khiếu kiện kéo dài; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận và báo chí phản ánh

Tuy nhiên, Bộ KH&CN cũng nghiêm túc thừa nhận còn có nơi, có lúc việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm, công tác cán bộ trong thời gian qua còn một số hạn chế nhưng Bộ đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục.
 

Đồng chí Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, mục đích của hoạt động công vụ và thực thi công vụ nhằm bám sát chỉ đạo chung và để hướng tới hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy. Bộ KH&CN đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, mặc dù khối lượng công việc tăng lên nhiều nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, tinh giản, tinh gọn bộ máy. “Điều này thực sự đòi hỏi cán bộ từ cấp chuyên viên đến quản lý đều phải thực hiện. Chúng tôi cũng tăng cường toàn bộ kỷ luật, kỷ cương và quyết liệt trong tất cả các hoạt động. Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt thủ trưởng các đơn vị trong Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ về hoạt động công vụ, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ chỉ đạo đẩy mạnh phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiến hành tuyển dụng công chức để không còn hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn.
 

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc.
 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo cho buổi làm việc của Bộ KH&CN; đánh giá cao sự nghiêm túc của Bộ KH&CN trong thời gian qua đã ban hành kịp thời nhiều văn bản triển khai thực hiện việc chấp hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc Bộ. Bộ KH&CN đã có nhiều nỗ lực trong hoàn thành các chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử.

Bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Bộ KH&CN cần đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh việc phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; rà soát các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, bổ nhiệm bảo đảm không trái với quy định của Trung ương; đồng thời thực hiện việc rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm từ tháng 6/2012 đến nay theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị; kịp thời khắc phục những thiếu sót, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 2398

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)