Thứ sáu, 23/02/2018 10:33 GMT+7

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018

Ngày 06/02/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 05/BC-TĐC ngày 06/02/2018.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 2121

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)