Thứ sáu, 23/02/2018 09:35 GMT+7

Kế hoạch mở các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (miễn phí) trong tháng 3/2018

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kế hoạch mở các lớp hướng dẫn khai thác thông tin SHCN (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) trong tháng 3/2018

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, kỹ năng tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong tháng 3 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp tập huấn miễn phí như sau:

 

STT

Tên lớp tập huấn

Thời lượng

Ngày thực hiện*

1

Hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (lớp cơ bản)

1 ngày

Thứ sáu, 09/3/2018

2

Kỹ năng khai thác thông tin sáng chế

1 ngày

Thứ bảy, 10/3/2018

3

Kỹ năng khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

1 ngày

Thứ bảy, 17/3/2018

4

Kỹ năng khai thác thông tin nhãn hiệu

1 ngày

Thứ bảy, 24/3/2018

5

Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu (có bài tập thực hành trên lớp)

3 ngày

Từ ngày 27/3 đến 29/3/2018 (Thứ ba, thứ tư, thứ năm)

6

Đánh giá khả năng bảo hộ và viết bản mô tả sáng chế (có bài tập thực hành trên lớp)

2 ngày

Từ ngày 30/3 đến 31/3/2018 (thứ sáu, thứ bảy)

*Sáng 8h30-11h30; Chiều 13h30-16h30

 

Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Học phí: Miễn phí

Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

Hình thức đăng ký:  Đăng ký trước ngày học ít nhất 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vnnxvinh@noip.gov.vn (đồng thời); hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để xuất trình tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 024.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

 

Mẫu Phiếu đăng ký:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Kính gửi: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học:

1.

2.

3.

Ngày đăng ký:

CHÚ Ý: ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LỚP HỌC, HỌC VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ NẾU KHÔNG THAM DỰ CẦN THÔNG BÁO SỚM CHO BAN TỔ CHỨC.

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 2264

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)