Thứ tư, 07/02/2018 09:14 GMT+7

Góp ý Dự thảo kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ ngày 28/12/2017 tại văn bản số 41/2017/TT-BTTTT về việc Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) đã xây dựng Dự thảo kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Để kế hoạch triển khai có thể bám sát với nhu cầu thực tế của Quý đơn vị và tuân thủ các quy định hiện hành về sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng, TTCNTT kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, góp ý cho Dự thảo (Dự thảo được đăng tải tại mục "Thông báo" trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ), trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Góp ý nội dung Dự thảo.

2. Cử 01 cán bộ đầu mối (thông tin cán bộ đầu mối bao gồm: Họ và tên, email, số điện thoại liên hệ) để phối hợp cùng TTCNTT trong quá trình triển khai tại Quý đơn vị.

Văn bản góp ý xin gửi về TTCNTT trước ngày 12/02/2018. Sau thời gian này, nếu TTCNTT không nhận được văn bản góp ý thì được hiểu là Quý đơn vị đồng ý với Dự thảo nên trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm:

Dự thảo kế hoạch.

Phụ lục.

Nguồn: TTCNTT

Lượt xem: 2261

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)