Thứ ba, 13/02/2018 10:10 GMT+7

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Quyết định số 325/QĐ-BKHCN và 326/QĐ-BKHCN ngày 13/02/2018)

Thực hiện các Quyết định số 325/QĐ-BKHCN và 326/QĐ-BKHCN ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 13 tháng 4 năm 2018, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 13 tháng 4 năm 2018.

          Danh mục nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo.

Quyết định số 325/QĐ-BKHCN (.pdf) và Quyết định số 326/QĐ-BKHCN (.pdf) ngày 13/02/2018

Quyết định 325/QĐ-BKHCN (.doc) và Quyết định số 326/QĐ-BKHCN (.doc) ngày 13/02/2018

 

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 2307

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)