Thứ bảy, 20/01/2018 16:41 GMT+7

Thông báo về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

Căn cứ Công văn số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết một số nội dung chính về công tác xử lý ngân sách cuối năm 2017 và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, chi tiết tại tệp đính kèm:

- Công văn số 185/BKHCN-KHTC

- Công văn số 17304/BTC-KBNN

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lượt xem: 4868

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)