Thứ sáu, 12/01/2018 15:25 GMT+7

Thông báo Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về thương tích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về thương tích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN. Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

- Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/chứng nhận về thương tích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN.

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 4762

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)