Thứ sáu, 12/01/2018 15:35 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia, Mã số ĐTĐL.XH.08/2015

 1. Thông tin chung về Đề tài:

1.1. Tên đề tài: "Mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam - tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp", mã số ĐTĐL.XH.08/2015.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu: Bổ sung, hoàn thiện lý thuyết về tăng trưởng hài hòa; Các bài học từ kinh nghiệm quốc tế; Đánh giá thực trạng tăng trưởng hài hòa trong khu vực doanh nghiệp Việt Nam; Đề xuất quan điểm và định hướng phát triển mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam; Kiến nghị các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hài hòa và bền vững hơn.

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.700 triệu đồng;

1.4. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2017;

1.5. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Công.

1.6. Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1.7. Các thành vi ên chính tham gia thực hiện đề tài:

 1. PGS. TS Nguyễn Văn Công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 2. PGS. TS Phạm Thế Anh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 3. PGS. TS Hồ Đình Bảo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 4. TS Nguyễn Việt Hưng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 5. ThS Đinh Tuấn Minh, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
 6. TS Bùi Văn Thạch, Văn phòng Trung ương
 7. TS Lê Tố Hoa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 8. ThS Phan Duy Thịnh, Bộ KH và CN

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài của Chủ nhiệm và Tổ chức chủ trì đề tài:

2.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

 • 01 báo cáo tổng hợp gần 300 trang A4;
 • 01 báo cáo tóm tắt của báo cáo tổng hợp không quá 60 trang A4;
 • 02 báo cáo kiến nghị;
 • 01 bản thảo của sách chuyên khảo;
 • 11 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu Hội thảo quốc tế và quốc gia;
 • Tham gia đào tạo sau đại học (02 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn, 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; 01 NCS đang thực hiện luận án)

2.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao cho:

(1) Văn phòng – Ban chấp hành Trung ương, gồm: Báo cáo giữa kì, Các kỷ yếu hội thảo, Báo cáo tổng hợp đề tài, Sách chuyên khảo, Báo cáo đề xuất mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam, Báo cáo kiến nghị các chính sách thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam;

(2) Ban Kinh tế – Ban chấp hành Trung ương, gồm: Báo cáo tổng hợp đề tài, Sách chuyên khảo, Báo cáo đề xuất mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam, Báo cáo kiến nghị các chính sách thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam.

2.3. Về những đóng góp mới về khoa học của đề tài:

a. Bổ sung, hoàn thiện lý thuyết về tăng trưởng hài hòa ở cấp độ doanh nghiệp.

b. Làm rõ thực trạng tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam trong giai đoạn 2004-2014, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp.

c. Lượng hóa những nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài hòa trong tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

d. Đề xuất các quan điểm, định hướng phát triển mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam và kiến nghị các giải pháp nhằm phát triển khu vực doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hài hòa và bền vững hơn.

2.4. Về hiệu quả của đề tài:

-  Hiệu quả kinh tế: Đề tài đã kiến nghị các giải pháp và chính sách nhằm hiện thực hóa các tiêu chí và mục tiêu trong mô hình tăng trưởng hài hòa đối với khu vực doanh nghiệp, qua đó có thể phát huy tối đa khả năng đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào phát triển kinh tế đất nước một cách hiệu quả và bền vững.

- Hiệu quả xã hội: là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các các cơ quan tham mưu, nghiên cứu, hoạch định chính sách và điều hành kinh tế -xã hội; là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam; bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, đặc biệt là các cán bộ, giảng viên trẻ trực tiếp tham gia thực hiện đề tài.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Về tiến độ thực hiện: Hoàn thành đúng hạn;

- Về kết quả thực hiện đề tài: Xếp loại Xuất sắc.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: thời gian một (01) buổi, trong tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2018, địa điểm tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

Lượt xem: 3861

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)