Thứ sáu, 19/01/2018 14:56 GMT+7

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp;

Mã số: ĐTĐL.CN – 07/15

Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Tách chiết lignin và xenlulo có chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Chế thử keo dán, phụ gia bê tông từ lignin, ván ép và vật liệu compozit từ xenlulo.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để ứng dụng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 3420

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)