Thứ ba, 05/12/2017 16:52 GMT+7

Diễn đàn Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ)

Ngày 04/12/2017, Diễn đàn Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) đã được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia mở màn cho kỳ họp lần thứ 48 của ACCSQ. Tham dự diễn đàn có đại diện từ 10 Cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc gia của ASEAN là thành viên của ACCSQ. Đoàn Việt Nam bao gồm đại diện của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ, ngành quan tâm đã tham dự Diễn đàn.

Các thành viên đã thảo luận về những tiêu chí để lựa chọn các nhóm sản phẩm ACCSQ ưu tiên xem xét để có những giải pháp chung về tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp trong 10 năm tới. Các tiêu chí được xác định như đánh giá và thống kê về thương mại nội khối của ASEAN, mức độ quản lý các sản phẩm ở các nước ASEAN, các yếu tố về cơ sở hạ tầng kỹ thuật như tiêu chuẩn quốc tế, các cơ quan đánh giá sự phù hợp …
 


 

Ngoài ra, diễn đàn trao đổi về hoạt động đào tạo, giáo dục về tiêu chuẩn.  Đại diện của cơ quan Tiêu chuẩn hóa Indonesia (BSN) đã trình bày về kinh nghiệm và hoạt động đào tạo, giáo dục về tiêu chuẩn. Hoạt động này được giao cho BSN trong điều 56 Luật Tiêu chuẩn hóa và Đánh giá sự phù hợp năm 2014  như sau: “BSN hợp tác với các bên liên quan (chính phủ, các tổ chức giáo dục, các tổ chức quốc tế và khu vực liên quan đến tiêu chuẩn hóa) có thể tiến hành các hoạt động phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp”.

Nhờ đó, Indonesia triển khai giáo dục, đào tạo tiêu chuẩn ở bậc đại học, các chương trình cho bậc tiểu học  và phổ thông gồm tham quan, trò chơi, tham gia các cuộc thi Olympiad về tiêu chuẩn hóa ở Hàn Quốc,  tổ chức Diễn đàn giáo dục tiêu chuẩn hóa hàng năm từ năm 2016, xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến online, xây dựng bộ sách điện tử (flipbook) thích hợp cho điện thoại thông minh, ipad để tăng cường hoạt động phổ biến, xây dựng chương trình chung tay xây dựng tiêu chuẩn với doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn, các thành viên trao đổi và đề xuất một số biện pháp cụ thể đến năm 2025 dựa trên 6 hoạt động chiến lược về tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong thời gian tới cũng như về khả năng bổ sung các nhóm công tác mới thuộc ACCSQ.

 Cuộc họp ACCSQ chính thức bắt đầu vào ngày 05/12/2017.

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 2603

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)