Thứ ba, 17/10/2017 17:21 GMT+7

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 16/10/2017, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/12/2012 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" (Nghị quyết số 20-NQ/TW) và Luật KH&CN đã có buổi làm việc tại Viện Hóa học Việt Nam (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ xây dựng (tổ chức KH&CN ngoài công lập).

Hoạt động trên nhằm thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTPH-MTTW-KHCN-LHKHKTVN giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ủy ban) - Bộ KH&CN - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp các Hội) về giám sát thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật KH&CN.
 

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc tại Viện Hóa học.
 

Dẫn đầu Đoàn giám sát có Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp giám sát - Phó Chủ tịch Ủy ban Bùi Thị Thanh, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ KH&CN và Liên hiệp các Hội.

Đoàn đã tiến hành tìm hiểu một số hoạt động như: Công tác quán triệt, phổ biến, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; chính sách thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN công lập; chính sách thu hút đội ngũ nhân lực KH&CN; chính sách tài chính trong hoạt động KH&CN; cơ chế đặt hàng, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN; cơ chế liên kết giữa ba nhà: khoa học - quản lý - doanh nghiệp trong việc đặt hàng, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu để giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội ở trung ương và địa phương,…
 

PGS.TS Vũ Đức Lợi – Viện Hóa học giới thiệu với Đoàn những kết quả nghiên cứu của Viện.
 

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Viện Hóa học có Viện trưởng Viện Hóa học Nguyễn Văn Tuyến và lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. Thay mặt Viện, Viện trưởng Nguyễn Văn Tuyến đã báo cáo với Đoàn công tác thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật KH&CN; hoạt động của Viện thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN công lập; thực hiện các chính sách thu hút đội ngũ nhân lực KH&CN ở đơn vị,…

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao những thành tựu của Viện Hóa học, trong đó có việc nghiêm túc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW và Luật KH&CN, đặc biệt trong 05 năm gần đây (2012 – 2017) với nhiều thành tựu có thể kể đến như: nghiên cứu và thử nghiệm thành công Quy trình công nghệ sản xuất tinh quặng, sắt sốp, thép từ bùn đỏ với quy mô công nghiệp trên 200 tấn bùn đỏ/mẻ, hiệu suất thu hồi sắt đạt 70%; cùng tham gia việc nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hải sản chết bất thường tại vùng biển miền Trung tháng 4/2016; có trên 600 công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước; 187 công trình công bố quốc tế; hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học, viện nghiên cứu chuyên ngành trên cả nước. Điều này đã góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, Luật của Nhà nước đi vào thực tiễn. Phó Chủ tịch ghi nhận những kiến nghị của Viện để tập hợp báo cáo và có những kiến nghị gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ ngành liên quan từ đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động KH&CN.

Với những thành tựu đã đạt được Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh bày tỏ mong muốn Viện Hóa học sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phù hợp từ đó tháo gỡ những khó khăn trong chính sách thu hút nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khắc phục khó khăn về chính sách tài chính trong hoạt động KH&CN.
 

Đoàn công tác tại buổi làm việc tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ xây dựng.
 

Tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ xây dựng, Lãnh đạo Viện đã báo cáo với Đoàn về thế mạnh của Viện trong việc xây dựng đường, công trình giao thông bằng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công và tiết giảm chi phí thực hiện các dự án duy tu bảo dưỡng, nâng cấp mở rộng mặt đường giao thông, đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu cũng như hoạt động dịch vụ KH&CN; đưa ra kiến nghị, đề xuất với các cơ quan ban ngành có liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động nghiên cứu, triển khai KH&CN.

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh biểu dương những thành tựu của Viện trong việc triển khai các nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động xây dựng công trình giao thông thời gian qua. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Viện để tập hợp báo cáo và bày tỏ mong muốn các cơ quan ban ngành tạo điều kiện tốt nhất cho Viện trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khoa học trong thời gian tới.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 5163

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)