Thứ năm, 30/11/2023 14:57 GMT+7

Phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Sáng 30/11/2023, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống khủng bố (PCKB) Bộ KH&CN phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức “Hội nghị phổ biến kiến thức, pháp luật về PCKB trong lĩnh vực KH&CN”.
Hội nghị nhằm tăng cường nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN về nội dung Luật PCKB năm 2013 và các quy định có liên quan, cập nhật thông tin về chương trình, kế hoạch triển khai các hoạt động của BCĐ PCKB quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành; phổ biến việc xây dựng phương án PCKB, trách nhiệm trong việc tăng cường công tác PCKB tại các đơn vị, cơ sở. 
 
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Mai Đức Thức, thành viên BCĐ PCKB Bộ KH&CN cho biết, Luật PCKB được ban hành từ năm 2013 và quán triệt tới các Bộ, ngành về trách nhiệm thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác PCKB. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, BCĐ PCKB Bộ KH&CN đã được thành lập và phối hợp có hiệu quả với Bộ Công an, điển hình là Cục An ninh nội địa trong công tác tăng cường nhận thức về khủng bố, tuyên truyền luật pháp, nâng cao năng lực về PCKB tại các cơ sở trọng điểm của ngành KH&CN.
Thông qua hướng dẫn và Chương trình công tác của BCĐ PCKB quốc gia qua các giai đoạn, BCĐ PCKB Bộ KH&CN đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác này gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực phụ trách của Bộ. BCĐ Bộ KH&CN đã tham mưu Lãnh đạo Bộ, phối hợp với Bộ Công an xác định các nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ trong công tác bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm của ngành KH&CN; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ trước các nguy cơ khủng bố có thể xảy ra. 
 
Đồng chí Mai Đức Thức phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tại Hội nghị, các chuyên gia đã trao đổi và chia sẻ thông tin về: Nhận thức chung về khủng bố, tình hình khủng bố quốc tế và trong nước; Nội dung cơ bản của Luật PCKB năm 2013, các văn bản hướng dẫn và thi hành; Hoạt động của BCĐ PCKB Bộ KH&CN; Thông tin cập nhật về việc xây dựng văn bản, chương trình, kế hoạch hành động của BCĐ PCKB quốc gia, đánh giá hiệu quả của công tác phối hợp BCĐ PCKB Bộ KH&CN; Nguy cơ xảy ra khủng bố tại Việt Nam và trong lĩnh vực KH&CN; Công tác xây dựng kế hoạch PCKB, phương án PCKB tại đơn vị, cơ sở. 
Thông qua Hội nghị, các đại biểu có cơ hội tiếp cận các thông tin về PCKB, trao đổi xây dựng nội dung hoạt động của BCĐ PCKB Bộ KH&CN trong thời gian tới; tăng cường năng lực, nhận thức và xây dựng phương án PCKB hiệu quả tại cơ sở của mình; từ đó, thực hiện PCKB tại các lĩnh vực về KH&CN, không chỉ về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ mà còn các lĩnh vực khác hiệu quả; bảo đảm phổ biến rộng rãi trách nhiệm thi hành theo Luật phù hợp với thực tiễn công tác tại đơn vị và theo phân công, phối hợp của BCĐ Bộ KH&CN và Bộ Công an. 
 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1141

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)