Thứ hai, 02/10/2023 15:36 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vùng phụ cận, Mã số: ĐTĐLCN.11/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vùng phụ cận, Mã số: ĐTĐLCN.11/20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Kỹ thuật và công nghệ.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Ứng dụng thành công công nghệ viễn thám hỗ trợ giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định phục vụ nuôi trồng thủy sản tại địa phương và vùng phụ cận.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được cơ sở khoa học để đánh giá nhanh chất lượng nước biển ven bờ trong nuôi trồng thủy sản.

- Xây dựng được quy trình công nghệ giám sát chất lượng và đánh giá nhanh hiện trạng nước biển ven bờ trong nuôi trồng thủy sản.

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ số trực tuyến (webGIS) về chất lượng môi trường nước biển ven bờ tỉnh Bình Định từ 2005 đến nay.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đinh Ngọc Đạt

Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1981   Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 02437913801                     Mobile: 0915089159

Fax:                                                     E-mail: dndat@sti.vast.vn

Tên tổ chức đang công tác: Viện Công nghệ Vũ Trụ.

Địa chỉ tổ chức: nhà A22, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ môi trường

Điện thoại: 02437569136                    Fax: 02437569134

Website:  https:// ietvn.vn

Địa chỉ: nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS. TS. Trịnh Văn Tuyên

Số tài khoản: 3713.1.1002586

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                             5.750  triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                5.150  triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                           600 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 24 tháng, Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021.

Thực tế thực hiện: từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2023.

Được gia hạn: Có.

- Lần 1: Theo QĐ số 3365/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022

- Lần 2: Theo QĐ số 1134/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2022

- Lần 3: Theo QĐ số 2678/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2023

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

ThS. Đinh Ngọc Đạt

Chủ nhiệm đề tài

Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện HLKHCN Việt Nam

2

TS. Lê Thanh Sơn

Thư ký khoa học

Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKHCN Việt Nam

3

TS. Nguyễn Trần Điện

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKHCN Việt Nam

4

CN. Nguyễn Thị Hường

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKHCN Việt Nam

5

TS. Dương Thị Hạnh

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKHCN Việt Nam

6

CN. Nguyễn Trần Dinh

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKHCN Việt Nam

7

ThS. Nguyễn Minh Ngọc

Thành viên chính

Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện HLKHCN Việt Nam

8

ThS. Phạm Hoàng Long

Thành viên chính

Viện Công nghệ môi trường, Viện HLKHCN Việt Nam

9

TS. Lê Cao Khải

Thành viên chính

Khoa Hóa Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

10

KS. Phạm Văn Dương

Thành viên chính

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ cao ITD Việt Nam

11

ThS. Phạm Thị Thanh

Thành viên chính

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 10/2023.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐLCN.11/20.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 685

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)