Thứ hai, 21/11/2022 14:55 GMT+7

Viện Ứng dụng công nghệ được chỉ định thực hiện thử nghiệm Thiết bị mô phỏng đào tạo lái xe ôtô – cabin học lái xe ôtô theo QCVN 106:2020/BGTVT

Sau thời gian đánh giá, kiểm tra hồ sơ đăng ký, năng lực, cơ sở vật chất, nhân sự thực hiện của Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET) – Viện Ứng dụng công nghệ, ngày 28/10/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 1412/QĐ-BGTVT, trong đó,Viện Ứng dụng công nghệ (cơ quan quản lý trực tiếp của Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học) là tổ chức được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô – cabin học lái xe ô tô để phục vụ công tác chứng nhận sự phù hợp theo QCVN 106:2020/BGTVT.


 

Nhằm đảm bảo chất lượng cho hoạt động đào tạo lái xe, ngày 28/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành QCVN 105:2020/BGTVT về Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe và QCVN 106:2020/BGTVT về Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - Cabin học lái xe ô tô. QCVN 106:2020/BGTVT quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, chứng nhận chất lượng, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô.

Theo Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, học viên được yêu cầu có tối thiểu 4 giờ thực hành trên thiết bị mô phỏng lái xe với các bài cơ bản như cách vận hành số xe, lên dốc, đường vuông góc, đường quanh co giống như bài sa hình khi thi sát hạch trực tiếp; làm quen với các bài về địa hình như đường đồi núi, cao tốc. Thời điểm các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô- cabin học lái ô tô đến ngày 31/12/2022.

Thông tin liên hệ cung cấp dịch vụ:

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học,

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3933 5162 | Fax: 024 38549501 |

Website: doluong.imet.com.vn

Hỗ trợ kinh doanh: info@imet.com.vn | Điện thoại: 0988.999.248 (anh Tuấn)

Hỗ trợ kỹ thuật: 0898.990.108 (anh Đưa)

Quyết định của Bộ GTVT: Tải tại đây (file đính kèm)

Nguồn: Viện Ứng dụng công nghệ

Lượt xem: 1540

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)