Thứ hai, 15/11/2021 17:51 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác & phát triển nguồn gen Hoàng liên gai (Berbies julianae C.K. Schneid) làm nguyên liệu sản xuất thuốc mã số NVQG-2017/11

Tổng kinh phí: 3.400 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    3.400 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Bùi Tuấn Anh;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

KS. Bùi Tuấn Anh

Chủ nhiệm đề tài

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

2

ThS. Trần Văn Tú

Thư ký đề tài

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

3

ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

4

ThS. Nguyễn Duy Thịnh

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

5

ThS. Vũ Thị Hải

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

6

KS. Nguyễn Thái Sơn

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

7

KS Lê Huy Công

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

8

KS Vũ Văn Tuyển

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

9

KS Nguyễn Văn Sang

Thành viên chính

Vườn Quốc gia Hoàng Liên

10

ThS. Nguyễn Thị Phương

Thành viên chính

Viện Dược Liệu

11

ThS. Nguyễn Thị Hà Ly

Thành viên chính

Viện Dược Liệu

12

DS. Nguyễn Đình Quân

Thành viên chính

Viện Dược Liệu

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/2022, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số NVQG-2017/11

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số NVQG-2017/11

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 632

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)