Thứ ba, 15/12/2020 18:56 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 11 năm 2020

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1. 

Viện Nghiên cứu quân nhu

 

x

 

2. 

Trung tâm nghiên cứu phương pháp giảng dạy và ĐT NN

 

x

 

3.

Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng

 

x

 

4.

Trung tâm ứng dụng tâm lý - giáo dục phục hồi chức năng ngôn ngữ và vận động

x

 

 

5.

Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng cộng đồng và PTNT

 

x

 

6.

Viện 69

 

x

 

7.

Trung tâm nghiên cứu và bồi dưỡng về khoa học hành chính

x

 

 

8.

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền

x

 

 

9.

Viện y dược nano

x

 

 

10.

Viện những vấn đề phát triển

 

x

 

11.

Viện chiến lược và đổi mới sáng tạo

x

 

 

12.

Viện nghiên cứu tăng trưởng xanh

 

x

 

13.

Viện KHKT an toàn - sức khỏe và môi trường

x

 

 

14.

Viện kỹ thuật nhiệt đới

 

x

 

15.

Trung tâm ứng phó sự cố và an toàn hóa chất

 

x

 

16.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý - giáo dục Ngôi sao nhỏ

x

 

 

17.

Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập

 

x

 

18.

Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng tâm lý giáo dục ánh sáng xanh

x

 

 

19.

Trung tâm nghiên cứu ưng dụng tâm lý - giáo dục An Nhiên

x

 

 

20.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế

x

 

 

21.

Vện hỗ trợ doanh nghiệp về tiêu chuẩn, chất lượng và đo lường

x

 

 

22.

Viện đào tạo và phát triển công nghệ TB GD

x

 

 

23.

Trung tâm Vinahealth

 

x

 

24.

Viện khoa học giáo dục và đào tạo

x

 

 

25.

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Thu Phương

x

 

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1853

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)